Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và mưa vào tháng 9 ở Trung Bộ là

Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và mưa vào tháng 9 ở Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. gió Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới.                 B. gió Tây Nam cùng với bão.

C. gió Đông Bắc cùng với dải hội tụ nhiệt đới.                D. gió Tây Nam cùng với Biển Đông.
A. gió Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới.