Đất mặn ở Đông bằng sông Cửu Long có vai trò chủ yếu nào sau đây?

Đất mặn ở Đông bằng sông Cửu Long có vai trò chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Đất mặn ở Đông bằng sông Cửu Long có vai trò chủ yếu nào sau đây?

A. Quy hoạch khư dân cư, nuôi trồng thủy sản.

B.  Phát triển rừng ngập mặn, nuôi trông thủy sản.

c. Trồng cây công nghiệp, nuôi trông thủy sản.

D. Phát triển rừng ngập mặn, quy hoạch khu dân cư
B.  Phát triển rừng ngập mặn, nuôi trông thủy sản.