Đông Nam Bộ trở thành vùng có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là do

Đông Nam Bộ trở thành vùng có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khai thác hiệu quả các thế mạnh vốn có.                 B. dân số và nguồn lao động lớn nhất cả nước,

C. tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước.                     D. giàu tài nguyên khoáng sản nhất cả nước

A. khai thác hiệu quả các thế mạnh vốn có.