Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ hiện nay ở nước ta là

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ hiện nay ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nguồn lợi sinh vật bị giảm sút nghiêm trọng.       B. vùng biển một số địa phương bị ô nhiễm.

C. nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.       D. có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.
A. nguồn lợi sinh vật bị giảm sút nghiêm trọng.