Địa hình núi với những đỉnh núi cao trên 2000 m nghiêng dần về phía đông là đặc điểm của vùng núi

Địa hình núi với những đỉnh núi cao trên 2000 m nghiêng dần về phía đông là đặc điểm của vùng núi

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông Bắc.
B. Tây Bắc.                                                 
C  Trường Sơn Bắc.
D. Trường Sơn Nam.

D đúng