Khó khăn ngành chăn nuôi ở nước ta không phải là

Khó khăn ngành chăn nuôi ở nước ta không phải là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. lao động có ít kinh nghiệm sản xuất.

B. giống gia súc, gia cầm năng suất cao còn ít.

C. dịch bệnh còn lây lan trên diện rộng.

D. hình thức chăn nuôi truyền thống còn phổ biến.

D. hình thức chăn nuôi truyền thống còn phổ biến.