Ở nước ta, mùa khô kéo dài sâu sắc nhất nằm ở vùng nào?

Ở nước ta, mùa khô kéo dài sâu sắc nhất nằm ở vùng nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông Bắc Bắc Bộ.                                                           B. Tây Bắc Bắc Bộ.

C. Cực nam Duyên hải miền Trung.                                    D. Tây Nguyên.

C. Cực nam Duyên hải miền Trung.