Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 cho biết chế độ nước của hệ thống sông Hồng thất thường không phải do nguyên nhân nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 cho biết chế độ nước của hệ thống sông Hồng thất thường không phải do nguyên nhân nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.       Lưu vực sông có tỉ lệ diện tích lớn.

B.       Rừng đầu nguồn bị chặt pha nhieu.

C.       Lưu vực sông có dạng hình nan quạt nên lũ lên rất nhanh.

D.       Cửa sông đổ ra biển ít, khó thoát nước nhanh.

A