Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết ngọn núi nào cao nhất nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết ngọn núi nào cao nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tây Côn Lĩnh.                 B. Pu Si Lung.                        C. Phanxipăng.                 D. Phu Luông.

C. Phanxipăng.