Ở trung du và miền núi nước ta phân bố công nghiệp phân tán, lẻ tẻ trong không gian là do

Ở trung du và miền núi nước ta phân bố công nghiệp phân tán, lẻ tẻ trong không gian là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ngành nông nghiệp trồng lúa kém phát triển.

B. giao thông đi lại khó khăn, kinh tế kém phát triển.

C. điều kiện xã hội khó khăn.

D. lao động với tay nghề thấp.

B. giao thông đi lại khó khăn, kinh tế kém phát triển.