Vai trò chủ yếu của rừng sản xuất ở Bắc Trung Bộ là

Vai trò chủ yếu của rừng sản xuất ở Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.                         B. tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ lực.

C. cung cấp gỗ, củi, nguyên liệu giấy.                             D. đóng góp tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP.

C. cung cấp gỗ, củi, nguyên liệu giấy.