Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quả nhất hiện nay là

Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quả nhất hiện nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. dự báo chính xác về cấp độ và hướng di chuyển để phòng tránh.

B. đưa các tàu thuyền hoạt động vùng biển vào bờ an toàn.

C. huy động toàn bộ sức người, sức của để chống bão.

D. củng cố đê chắn sóng ven biển.

A. dự báo chính xác về cấp độ và hướng di chuyển để phòng tránh.