Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhận xét nào không đúng với cảng biển Sài Gòn?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhận xét nào không đúng với cảng biển Sài Gòn?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Là cảng quốc tế quan trọng nhất nước ta.                    B. Là cảng cửa sông.

C. Nằm sát bờ biển.                                                           D. Thuộc TP. Hồ Chí Minh.

C. Nằm sát bờ biển.