Nhà máy điện sử dụng than làm nhiên liệu ở nước ta chủ yếu gây ra vấn đề môi trường nào sau đây?

Nhà máy điện sử dụng than làm nhiên liệu ở nước ta chủ yếu gây ra vấn đề môi trường nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ô nhiễm không khí.                                                         B. ô nhiễm đất đai.

C. ô nhiễm nguồn nước ngầm.                                           D. ô nhiễm nước trên mặt.

A. ô nhiễm không khí.