Công nghiệp rượu bia và nước ngọt ở nước ta thường phân bố ở

Công nghiệp rượu bia và nước ngọt ở nước ta thường phân bố ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. gần nguồn nguyên liệu.                                               B. các đô thị lớn

C. vùng đồng băng.                                                          D. gần trục đường giao thông
B. các đô thị lớn