Ba cực của Vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ là

Ba cực của Vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.                                     B. Hà Nội - Hải Dương- Bắc Ninh.

C. Hà Nội - Bắc Ninh- Hải Phòng.                                          D. Hà Nội - Hải Phòng - Nam Định.

A. Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.