Thảm thực vật rừng nước ta đa dạng về hệ sinh thái chủ yếu do

Thảm thực vật rừng nước ta đa dạng về hệ sinh thái chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. địa hình đồi núi chiếm ưu thế, phân hóa phức tạp.

B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa đa dạng.

C. sự phong phú và đa dạng của các nhóm đất.

D. vị trí nơi giao lưu của nhiều luồng di cư động, thực vật.

B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa đa dạng.