Điểm giống nhau về điều kiện sinh thái của Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là

Điểm giống nhau về điều kiện sinh thái của Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có bán bình nguyên rộng lớn.                                    B. phân hóa khí hậu theo độ cao.

C. có mùa mưa và mùa khô rõ rệt.                                 D. địa hình cao nguyên phân tầng.

 

C. có mùa mưa và mùa khô rõ rệt.