Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một sổ tỉnh?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một sổ tỉnh?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nuôi trông thủy sản của Hậu Giang lớn hơn Đồng Tháp.

B. Khai thác cùa Bình Thuận nhỏ hơn Hậu Giang.

C. Khai thác cùa Kiên Giang lớn hơn Đồng Tháp.

D. Nuôi trồng của Cà Mau nhỏ hơn Đồng Nai.

C. Khai thác cùa Kiên Giang lớn hơn Đồng Tháp.