Thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp so với thế giới là do

Thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp so với thế giới là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. lao động chỉ chuyên sâu vào một nghề.

B. năng suất lao động thấp.

C. nhiều lao động làm trong ngành nông nghiệp.

D. nhiều lao động làm trong ngành tiếu thủ công nghiệp.

B. năng suất lao động thấp.