Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết phần lớn diện tích đất vùng Đồng bằng sông Hồng là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết phần lớn diện tích đất vùng Đồng bằng sông Hồng là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đất trong cây công nghiệp lâu năm.

B. đất phi nông nghiệp.

C. đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm.

D. đất lâm nghiệp có rừng.

C. đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm.