Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho công nghiệp của Bắc Trung Bộ còn chậm phát triển?

Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho công nghiệp của Bắc Trung Bộ còn chậm phát triển?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nguồn vốn và kĩ thuật còn hạn chế.                         B. Cơ sở hạ tầng chưa thật hoàn thiện.

C. Trình độ người lao động chưa cao.                          D. Tài nguyên khoáng sản ít đa dạng.

A. Nguồn vốn và kĩ thuật còn hạn chế.