Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nước ta đa dạng chủ yếu do

Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nước ta đa dạng chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.       sự phân hóa của khí hậu, địa hình, đất đai.

B. nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm.

C. áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

D. thị trường trong nước được mở rộng.

A. sự phân hóa của khí hậu, địa hình, đất đai.