Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, biết đất phèn có diện tích lớn nhất ở vùng nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, biết đất phèn có diện tích lớn nhất ở vùng nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng.                                                 B. Các đồng bằng Bắc Trung Bộ.

C. Các đồng bằng Duyên hải Nam Trung Bộ.                    D. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.