Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không phải là nơi tập trung ngành chế biến

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không phải là nơi tập trung ngành chế biến

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. rượu, bia, nước ngọt.                                                 B. tôm, cá, đông lạnh.

C. Sữa và sản phẩm từ sữa.                                           D. thịt và các sản phẩm từ thịt

B. tôm, cá, đông lạnh.