ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ - TERM OF SERVICE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

TERMS OF SERVICE

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KINHCAN.VN !

WELCOME TO KINHCAN.VN

Các điều khoản và điều kiện này là quan trọng. Xin hãy đọc kỹ vì các điều khoản và điều kiện này đề cập đến những vấn đề như các cam kết của quý khách với chúng tôi và các cam kết của chúng tôi với quý khách liên quan đến KINHCAN.VN

These terms and conditions are important. Please read them carefully as they deal with issues such as your commitments to us and our commitments to you relating to KINHCAN.VN .

TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY / IN THIS TERM OF SERVICE: 

Nội Dung” có nghĩa là bất kỳ nội dung nào có sẵn hoặc xuất hiện trong Dịch Vụ và/hoặc trên Trang Thông Tin Điện Tử Dịch Vụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ hình ảnh tĩnh; giọng nói; chuỗi các hình ảnh động nào, cho dù có hoặc không có hiệu ứng; các vi-đê-ô âm nhạc, âm nhạc, lời bài hát, các clip bài hát, các bản ghi âm và ghi hình, văn bản, các bài báo, các tác phẩm biên tập, dữ liệu, thông tin và/hoặc các sản phẩm vật chất hoặc các dịch vụ có thể truy cập thông qua hoặc trên Dịch Vụ

Content” means any content made available or appearing in the Website including but not limited to any still picture, voice, series of moving images, whether animated or otherwise, music video, music, lyrics, song clips, audio and video recordings, text, articles, editorial works, data, information and/or other material goods or services that may be accessed through or on the Service.

Chúng tôi” được hiểu là Ban Quản Trị của Kinhcan.vn

We” and “us” mean the Management Board of Kinhcan.vn

Kinhcan.vn  cung cấp Dịch Vụ theo các “Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ” (sau đây được gọi tắt là"ĐKSDDV"). Việc bạn truy cập và đăng ký sử dụng bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) các dịch vụ của kinhcan.vn  đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với  tất cả các điều kiện và điều khoản của Thỏa thuận sử dụng này. Chúng tôi tuyên bố bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh ĐKSDDV theo quyết định của mình theo từng thời điểm mà không cần thông báo cho Thành viên, chúng tôi sẽ công bố rõ trên Website, website về những thay đổi, bổ sung đó. Thành viên đồng ý rằng nếu Thành viên tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi ĐKSDDV được cập nhật, việc đó có nghĩa là Thành viên đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ chặt chẽ các nội dung đã cập nhập.

Kinhcan.vn  provides services in accordance with this Term of Services. Accessing or registering an account in our system by any way shall means that you agree and commit to strictly comply with this Term of Service. We reserve the right to amend the content of the Term of Service at our discretion without prior noticing to users. By continuing to use our website, users automatically agree with the new content of the amended Term of Services.

 

1.         MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ

1.         DESCRIPTION OF SERVICE

Kinhcan.vn  cung cấp cho Thành viên khả năng truy cập đến các tài nguyên trên kinhcan.vn , sử dụng các dịch vụ do kinhcan.vn cung cấp, bao gồm các văn bản pháp luật bài viết học thuật, video, cơ sở dữ liệu, bài viết tin tức, bản án và các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (sau đây gọi chung là "Dịch vụ"). Trừ khi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Thỏa thuận sử dụng bao gồm các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do kinhcan.vn cung cấp.

Kinhcan.vn  provide users with the access to its resources, including legal regulations, articles, videos, news and law cases and other types of information (hereinafter referred to as the “Resource”). Except otherwise stated, the subjects of this Term of Service shall include all updated, upgraded, new functions of kinhcan.vn .

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực nhưng không thể bảo đảm các chức năng của hệ thống sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus. Trong trường hợp xảy các lỗi trên hệ thống, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để ngăn cản và/hoặc hạn chế  những vấn đề đó ảnh hưởng đến quyền lợi và trải nghiệm của người dùng.

We have been trying but can not guarantee that our system and functions of the website are totally free from technical errors. In the occasion of technical problems, we commit to try our best to prevent the errors from affecting the legal rights and interest and the users’ experience.

Người dùng lưu ý, hệ thống kinhcan.vn  có tạo ra những vùng giới hạn truy cập chung nhất định và Thành viên sẽ phải hoàn tất các điều kiện cụ thể để có thể truy cập và xem các vùng này.

Please understand that there are some areas in our system that require users to meet certain condition in order to access these areas.

 

2.       THÔNG TIN CÔNG BỐ VÀ CHIA SẺ

2.       INFORMATION PUBLISHED AND SHARED

Kinhcan.vn  hiện tại cung cấp nhiều dịch vụ Internet bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như xem, upload, download tài liệu; xem video, chat trực tuyến, thi trực tuyến.

KINHCAN.VN  currently provide services including but not limieted to uploading, downloading materials, watching videos or online chatting.

1.  Nội dung đăng tải ở các kênh phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà kinhcan.vn  định hướng bao gồm nhưng không giới hạn như: bài giảng; đề thi; tài liệu học tập; bài viết kỹ năng và hướng nghiệp giành ho giới trẻ.

1. Contents of materials published in the system must be legal and appropriate to the orientation of our system, including but not limited to legal regulations, learning material, document templates and news.

2. Hệ thống website kinhcan.vn cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan.

2. The system of KINHCAN.VN allows users to upload, provide, exchange information, materials of all types in the system except those prohibited by this Term and the laws of Vietnam.

3. KINHCAN.VN  không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên website bởi bất kỳ Người Sử Dụng nào. Kinhcan.vn  sẽ xóa nội dung phát hành nếu có sự đề nghị của tác giả bài đăng (sẽ có hình thức xác thực thông tin).

3. KINHCAN.VN shall not certify the legality of any contents or material posted in our system. KINHCAN.VN  reserves the right to delete any contents or materials when we receive a take down notice from the authors or the owners of Intellectual Property Rights to the contents or materials.

4. Người Sử Dụng hiểu rằng người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi do mình thực hiện trên nền tảng của chúng tôi. Người dùng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng hệ thống KINHCAN.VN  . 

4. Users understand that they are self responsible to their activities in using our system. The users may have to take civil responsibility, subject to administrative fines or criminal liabilities to the offensive activities users commit in the use of our system.

5. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng hệ thống website kinhcan.vn  một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc sử dụng các tài liệu, thông tin mà người dùng đã đóng góp.

5. By contributing your information and materials to our system, you agree to allow us to use, publish, edit and share to other users the contributed material in whole or in part in the system. You also agree to release all rights and/or requests of any royalties, payments or other fees related to our use of information or materials contributed.

6. Trong mọi trường hợp, kinhcan.vn được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website kinhcan.vn .

6. In all cases, KINHCAN.VN reserve the rights to process information published to suit the traditons and moral principles and national security principles. We have all rights to allows or not allow posts, informations to be published in our system.

7. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng KINHCAN.VN , Người Sử Dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. KINHCAN.VN không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng khác đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể bạn thấy một vài thông tin, bài đăng, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm hay vi phạm sở hữu trí tuệ trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

7. Users understand and agree that in using KINHCAN.VN , you may be exposed to information of different sources, KINHCAN.VN shall not be liable to the accuracy, usefulness, safety or the intellectual property rights of those items. If users have a reason to believe that an item or information is harmful or in violation of intellectual property rights of other people, users have the obligation to notice us as soon as possible so we can conduct investigations and apply measures to minimize the effects of the violation.

8. Kinhcan.vn quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng, bạn có trách nhiệm xem xét và xác định sản phẩm, nội dung nào của kinhcan.vn thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì bạn phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.

8. KINHCAN.VN pays a special attention on the safety, privacy and interest of all users, especially children. If you are parents or legal guardians of users, we strongly recommend you to take a consideration on which information in kinhcan.vn is suitable for your children. Similarly, if you are under 18, you are recommended to consult your parents or legal guardian about using our services.

9. Trong quá trình sử dụng KINHCAN.VN , khách hàng có thể thấy những sản phẩm, dịch vụ hay đường link website liên kết không thuộc quyền sở hữu hay quản lý của kinhcan.vn . Người Sử Dụng cần cân nhắc cẩn thận trước khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ nói trên. Chúng tôi rất tiếc nhưng không thể chịu trách nhiệm đối với các vấn đề người dùng gặp phải khi sử dụng những hàng hoá, dịch vụ hay thông tin của những nhà cung cấp khác.

9. In using our services, you may see products or services of other people or organizations or other websites. We donot have the ownership as well as the management of the content and quality of those products and services. Therefore, we hereby state clearly that we shall not take any responsibility in relation to products or services or information from other providers no matter they appear in our website or not.

10. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, KINHCAN.VN luôn sáng tạo, nâng cấp sản phẩm được tốt hơn, vì vậy, hệ thống của chúng tôi có thể được phát triển trên thiết bị viễn thông hoặc công nghệ khác (nếu có), và do vậy có thể những thông tin liên quan cá nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi bạn đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm.

10. In order to increase the service quality to serve clients better, we may upgrade or use new technologies so some of your information might be revealed including but not limited to your IP or place where you are using our sercives.

11. KINHCAN.VN có nhiều tính năng, chức năng, Người Sử Dụng cần phải đọc kỹ các hướng dẫn, quy định sử dụng sản phẩm.

11. KINHCAN.VN has many functions, users need to read the Term and other instruction carefully before using our system.
 

3.        QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KINHCAN.VN

3.        RIGHTS AND OBLIGATIONS OF KINHCAN.VN

1. Kinhcan.vn tôn trọng bản quyền của những thông tin, tài liệu mà Thành viên đưa lên kinhcan.vn , tuy nhiên kinhcan.vn có toàn quyền biên tập lại nội dung sao cho phù hợp hoặc hủy bỏ những thông tin,tài liệu mà Thành viên cung cấp cho kinhcan.vn mà không cần thông báo cho Thành viên để đảm bảo rằng những thông tin, tài liệu được đăng ký phù hơp với Quy định của kinhcan.vn .

1. Kinhcan.vn respects the copyrights related to information and materials contributed by users of kinhcan.vn . Kinhcan.vn however reserves the rights to edit or delete the information or materials contributed by users without noticing the users in order to make sure that the information published are in compliance with the laws of Vietnam and the policies of Kinhcan.vn .

2. Kinhcan.vn có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng website của Thành viên/người dùng nếu như Thành viên/người dùng có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Thành viên/Người dùng.

2. Kinhcan.vn has right to temporarily or permanently prevent users from using our system or resources due to their misconducts or activities that may harm the system or not in complian with the Term of Services and the laws of Vietnam without making any compensation to these users.

3. Kinhcan.vn có quyền từ chối đăng ký làm Thành viên của những Thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành viên trên kinhcan.vn .
3. kinhcan.vn reserves the right to reject the registration and suspend the use of users whose membership has been canceled in our system.

4. Kinhcan.vn có quyền cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Thành viên vi phạm quy định đăng tải thông tin, tài liệu trên website kinhcan.vn hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Kinhcan.vn is entitled to provide information of any user to any other third party or government bodies in case of any violation of this Term by the users or as requested by those government bodies or required by the laws of Vietnam.

5. Kinhcan.vn có quyền gửi thư điện tử với mục đích quảng cáo, cung cấp thông tin theo các địa chỉ email mà Thành viên đã đăng ký. Nếu Thành viên không muốn nhận thư, Thành viên có thể liên hệ trực tiếp với Ban quản trị Kinhcan.vn qua email: [email protected]

5. All users by using our system hereby grant us the right to contact users by emails, phones or any other means for the purpose of taking care, guiding users or advertising. In cases, users do not want to receive emails or phone calls from us, you can contact us directly to email: [email protected]

4.         QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN

4.         THE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS

1. Thành viên được quyền đăng tải tài liệu lên website kinhcan.vn nhưng phải đảm bảo nội dung phù hợp với luật pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và phần “quy định về nội dung” được biên soạn trong “Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ” này. Nếu Thành viên vi phạm quy định này, Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những thiệt hại gây ra cho bên thứ ba và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

1. Users are allowed to contribute materials to our system but they have to make sure that the content of the contributed materials are in accordance with the laws of Vietnam and this Term. In case of nay failutre to comply, users are completely responsible to damages caused to a third party and before the laws.

2. Ngừơi dùng / Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên kinhcan.vn được coi là Thành viên của kinhcan.vn . Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác và chịu trách nhiệm đối với tài khoản đăng ký của mình.

2. Members/Users after agree with this Term and finishing the sign up step in the system of KINHCAN.VN shall become a member of KINHCAN.VN . an user can only register a membership for himself or herself, an user is not allowed to register a membership for another person and shall be responsible to the account registered.

3. Thành viên cam kết cung cấp thông tin đầy đủ chính xác bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, email…khi đăng ký thành viên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

3. Members commit to provide accurate and sufficient information including name, age, email address and phone number when sign up to be a member of our system and members are totally responsible of those information.

4. Thành viên có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và thông tin tài khoản. Nếu mất mật khẩu hoặc nghi ngờ mật khẩu của mình bị tiết lộ, Thành viên phải thông báo ngay cho kinhcan.vn để được cấp mật khẩu mới. Tuy nhiên, kinhcan.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm tổn thất nào phát sinh liên quan đến việc Thành viên bị mất hoặc bị lộ mật khẩu dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Members have the responsinbility to protect the password and ID, In case of losing password, member shall immediately notify the management board of KINHCAN.VN to be issued with a new password. We shall not take any responsibility to any lost or damages caused by the misuse of passwords and ID information in any way.

5. Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình,công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của kinhcan.vn .

5. Users are strictly not allowed to use any tool to interrupt the operation or change the data structure of KINHCAN.VN .

6. Tuyệt đối không được phát tán, truyền bá hay cổ động cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của kinhcan.vn cũng như hệ thống máy chủ của kinhcan.vn .

6. Strictly not spread or encourage people to interrupt, destroy or illegally breaking into the system of KINHCAN.VN .

7. Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, Thành viên hãy thông báo cho Ban quản trị của kinhcan.vn qua email toituhocteam@gmail.com

7. If any users discover any errors in our system, users shall immediately notify us through toituhocteam@gmail.com

8. Khi nhận xét, bình luận hoặc đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc nhận xét các thành viên khác, Thành viên không được có những hành vi xúc phạm,nhạo báng hoặc có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa đối với Thành viên khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...). Thành viên tuyệt đối không được có hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một thành viên khác, hoặc là thành viên trong Ban Quản trị kinhcan.vn .

8. In having comments or accessing the products, contents or information of other members, users shall not  offend or insult other users (inrelation to religion, nationality, gender or ethnics….). Users shll strictly not pose as other people or member of the Board of Management of Kinhcan.vn .

9. Thành viên/người dùng có quyền đăng nhập và sử dụng các dịch vụ chúng tôi đưa ra trên kinhcan.vn . Những thông tin và tài liệu Thành viên đưa lên phải phù hợp với quy định của kinhcan.vn và quy định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bên thứ ba và trước pháp luật về nội dung, bản quyền, tính pháp lý đối với những thông tin, tài liệu Thành viên đưa lên.

9. Members/Users have the right to sign up and use services provided by KINHCAN.VN . The information and materials contributed must in accordance with the laws of Vietnam, the traditions of Vietnam and this Term. Members shall be completely responsible for the content and the legality of the contributed materials to any other third parties.

5.  CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ - CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤP

5.  PROHIBITED CONTENTS AND PROHIBITED ACTIVITIES

Khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống kinhcan.vn , nghiêm cấm người sử dụng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

In using kinhcan.vn system, users are strictly prohibited to use the system of KINHCAN.VN for:

1.         Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo.

1. Opposing Socialist Republic of Vietnam and other governments; threatening the national security, social order and safety; sabotaging the national fraternity; propagating wars and terrorism; arousing animosity and among races and religions.

2.  Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

2. Propagating and incite violence, obscenity, pornography, crimes, social problems, superstition; contradicting national traditions;

3. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng hệ thống kinhcan.vn nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống website kinhcan.vn .

3. Revealing state secrets, military, economic, diplomacy secrets, and other secrets defined by the laws;

4.  Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên kinhcan.vn .

4.  Advertising, propagating, trading in banned goods or services; spreading banned publications in the system of Kinhcan.vn .

5. Cung cấp thông tin sai sự thật, quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi nào gây thiệt hại đến danh sự và nhân phẩm của các cá nhân, tổ chức khác.

5.  Providing false information, slandering or damaging reputation of organizations or dignity of individuals;

6.  Tái sử dụng các tài liệu thông tin có được từ hệ htoongs KINHCAN.VN để đăng tải lại trên các website khác mà chưa có sự đồng ý trước của Ban quản trị KINHCAN.VN . Việc đăng tải các tài luêyh trên hệ thống KINHCAN.VN  cho mục đích thương mại bị nghiêm cấm.

6. Reusing the materials obtained from KINHCAN.VN in other websites without prior consent of KINHCAN.VN . Reusing or republishing materials obtained from KINHCAN.VN for commercial purposes and other purposes contradict to the laws of Vietnam are strictly prohibited.

7. Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

7. Users have legal rights to their photos. When using the photos of other people, users must have approval from that individual. Using photos for the purposes of damaging the reputation of other organization and individuals are strictly prohibited.

8 Lợi dụng hệ thống kinhcan.vn để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.

8. Illegally collecting information of other users or organization, illegally publishing private information of other people.

9.  Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

9.  Using ID names as the same to the name of famous people, name of government’s leaders or the Party ‘s leaders, name of criminal or terrorism organizations  or contradict to Vietnamese traditions .

10.  Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

10. Creating illegal links to lawful domain names of other organizations and individuals; creating, installing, spreading harmful software or computer virus; illegally accessing or taking control of info systems; making attack tools on the Internet.

11.  Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

11.  Creat and/or publish false information for the purposes of damaging reputation of individuals and organization in any form.

12.  Lợi dụng kinhcan.vn để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

12.  Using the system of Kinhcan.vn for the purpose of conducting gambling actiovities or any other activities that are illegal or contradict to the laws of Vietnam.

13.  Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên kinhcan.vn .

13. Illegally obstructing or damage the operation and the host computer of KINHCAN.VN , obstructing the access to the system of other users.

6.         QUẢN LÍ XỬ PHẠT VI PHẠM NGƯỜI DÙNG

6.         DISCLIMINARY ACTIONS

1.   Nguyên tắc đối với người sử dụng:

1.   Principles applied to users

-    Người Sử Dụng vi phạm “Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ” thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

-    Users violating any terms of this Term of Services, depending on the seriousness of the violation, shall be subject to corresponding disciplinary actions. 

-   Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm kinhcan.vn sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

-  In case of any violation that is not governed in this Term, depending on the nature and seriousness of the violation, the management Board of Kinhcan.vn shall apply appropriaste disciplinary actions at its discretion. 

2.       Các hình thức xử phạt

2.       Form of Discipline

a.   Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày

a. Form 1: ban the account in 7 days

Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

Offensing, distorting, insulting other members.

Lôi kéo những người dùng khác tham gia các website một cách có chủ đích bằng những hành vi gian dối, trái đạo đức xã hội.

Enticing other users to participate in a forum by deliberately fraudulent act, immoral society.

b. Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 30 ngày
b. Form 2: ban the account in 30 days

-   Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của kinhcan.vn để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

-  Communication behavior: mild porn chatting, spam chat, inciting other members to other channels of kinhcan.vn in order to disturb or propagandize bad informations

-  Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

-  Using copyrighted works from toher sources without prior consent of the legal owners.
c.  Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản vĩnh viễn.

c. Form 3: permanent ban

Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản vĩnh viễn được áp dụng  đối với các hành vi sau:
Form 3, Permanent ban shall apply to the following activities: 

Người Sử Dụng có hành vi lợi dụng kinhcan.vn nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
Users use kinhcan.vn to sabotage the Republic Socialist of Vietnam; prejudicial to national security, social order and social security; disrupt the national solidarity; propaganda war of aggression, terrorism; sowing hatred, conflicts between nations, ethnic, racial, religious; Propaganda, incitement of violence, lust, perversion, crime, social evils, superstition, undermining the fine traditions of the nation; discuss, post content about political issues.

Phát tán thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người Sử Dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.
Distribute information, images, porn video: Users upload pictures, audio, video, porn, sex chat or posting information about addresses chat live sex, porn videos, propaganda with pornography

Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng kinhcan.vn , người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
Betting, Gambling information: Abusing kinhcan.vn, users upload the content of information, images, audio, video, contains information to organize other forms of betting, gambling or related agreements to money, cash, in-kind.

Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo để lừa đảo người khác.
Spreading defraud information: using documents, image, audios or videos containing defraud information to commit illegal activities. 

Phá hoại hệ thống mạng xã hội kinhcan.vn : Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
Undermining the social network systems of kinhcan.vn: Member abuse features to impregnate a host system in order to undermine the product or impede access to information. Members use technical tools aimed to increase the active point, awards or spam chat.

Sử dụng website để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Using KINHCAN.VN to encourage other people to have meeting together in order to commit illegal activities. 

7.      THU THẬP VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

7.         INFORMATION GATHERING AND DATA PROTECTION

1.       Phạm vi thu thập thông tin

1.       Scope of information gathering

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Mạng xã hội kinhcan.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà kinhcan.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để kinhcan.vn liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.

Information that we collect in the system of KINHCAN.VN  may include but not limited to email address, ID, phone numbers, passwords, addresses of users. They are information that you must provide when you sign up to become a member of KINHCAN.VN in order to protect rights of members of KINHCAN.VN .;

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website  kinhcan.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Members will be responsible for security and maintain all activities using the service under the registered name, password and your e-mail box. In addition, Clients also have responsibility to promptly notice us about any misuse, disclosure of the protected information from any third party for the timely resolution.

2.       Mục đích sử dụng thông tin

2.       Purposes of using information gathered

Mạng xã hội kinhcan.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Kinhcan.vn shall use the information of users for:

-           Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

Providing services to members

-           Gửi các thông tin mới hay chức năng mới trên KINHCAN.VN cho các thành viên sử dụng website ;

Update members on the new policies or functions in KINHCAN.VN

-           Phòng ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

Supporting users in preventing the misuse of users’ account or fake member activities in Kinhcan.vn

-          Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Contacting and resolution users when necessary

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin có được cho mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại kinhcan.vn .

We undertake to use the information obtained from users only for the purposes of account confirmation and other activities related to KINHCAN.VN

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: kinhcan.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

In case as required by the laws of Vietnam, KINHCAN.VN have responsibilities for supporting the competent authorities by disclosing the information to the authorities: Procuracy, courts, police office related to any law violations of customer.

3.         Thời gian lưu trữ thông tin

3.         Time of data storage

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của kinhcan.vn .

User’s data shall be stored in the system of Kinhcan.vn until we receive demand of termination from that user or the user unilaterally terminate the account. Kinhcan.vn commits and undertakes to use all method posible to protect personal information of users in the system.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu kinhcan.vn thực hiện việc này. Người ùung hiểu, đồng ý và cam kết rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dung cung cấp trên hệ thống trước hết là trách nhiệm và nghĩa vụ của người dùng.

Users have right to check, update, adjust personal data by sign in the their account, amend the user’s information or reques Kinhcan.vn to do that. Users understand, agree that the protection of personal data shall firstly be the responsibility of the users.

Để bảo vệ tài khoản cá nhân và các thông tin của mình, người dung có nghĩa vụ giữ bí mật các thông tin cá nhân và mật khẩu mà bạn sử dụng trên website. Vui lòng hạn chế sử dụng thông tin tài khoản mà bạn sử dụng trên kinhcan.vn trên các trang web hay ứng dụng của bên thứ ba khác. Vui long thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi có dấu hiệu nghi vấn tài khoản của bạn đang được sử dụng bởi một bên thứ ba khác.

To protect your Account,  users are responsible to keep password and personal information used in our system confidential. Please not to reuse your account password on any other website or any third-party applications. In case, users have any reason to think that the acconts are being misused in our system.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị kinhcan.vn . Khi tiếp nhận những phản hồi này, kinhcan.vn sẽ xác nhận lại thông tin và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Users are entitled to file a complaint on the disclosure of personal information to a third party to the Board of Management of Kinhcan.vn . As soon as we receive the request from users, we will investigate and instruct users to restore and protect their account

Email liên hệ:  [email protected]

Contact email: [email protected]

8.         Quyền sở hữu trí tuệ

8.         INTELLECTUAL PROPRTY RIGHTS

Tại các khu vực mặc định, chúng tôi cho phép người dùng đóng góp và chia sẻ các tài liệu dưới các định dạng mặc định. Người dùng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại dữ liệu chia sẻ. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, chúng tôi bảo lưu quyền xử lý các thông tin, dữ liệu bao gồm việc chỉnh sửa, quyết định đăng tải hoặc không đăng tải các tài liệu nói trên, khu vực đăng tải và hình thức đăng tải. Chúng tôi tuyên bố chỉ đăng tải nhưng thông tin phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, nghiêm cấm các tài liệu xuyên tạc, xâm phạm an ninh quốc gia.

In the area allowed to publish content and share information in form we choose and users are totally responsible for content, information and photos shared in certain forms. Users are completely responsible for the legality and the intellectual property rights related to the shared materials. However in all cases, we reserve the right to process information and materials, including but not limited to processing, editing, publishing the contributed materials. We hereby state that we only publish information or materials in  accordance with the tradions of Vientnam and strictly prohibit distorted information or threaterning the national security.

Bằng việc đăng tải và chia sẻ các thông tin, tài liệu, hình ảnh lên hệ thống của chúng tôi, người dùng cam kết những thông tin , tài liệu đó là đúng sự thật và người dùng có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại tài liệu, thông tin nêu trên. Kinhcan.vn được quyền sử dụng, chỉnh sửa các tài liệu đóng góp. Người dung được quyền sử dụng những dữ liệu đăng tải trên hệ thống cho mục đích nghiên cứu, học tập và làm việc. Chúng tôi tuyệt đối nghiêm cấm người dùng sử dụng các tài liệu trên hệ thống của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại mà không có được sự đồng ý trước của chúng tôi.

By posting and sharing of information, documents and images to our system, the user commits to information and documents are true and the user have full intellectual property rights on website for all documents and information mentioned above. Kinhcan.vn is entitled to use or edit these documents. Users are entitled to use the data posted on the system for the purpose of research, study and work. We absolutely prohibit the user from using the documents on our system for any commercial purposes without acceptance of us.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm của Kinhcan.vn . Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

We have full rights, including but not limited to copyright, trademark, secret business, trademark and other intellectual property rights in the products of Kinhcan.vn. The using of the right of ownership of us must have our acceptance by the document. In addition to being licensed by the document, we don't license in any other form whether the user has no right to use our products for commercial purposes without permission by the document from us before.

Người Sử Dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm kinhcan.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa các thông tin, tài liệu do bạn đóng góp.

Users agree that we can use, disclose, apply or edit any ideal, concepts, comments, content or information contributed by users by using the services or products of kinhcan.vn . User agree to release all rights to request any bonus, fee, royalty or any other payments related to the use, disclosure, application and editing content and information contributed by users.

9.         QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

9.         REPORT OF COPYRIGHT INFRINGEMENT

Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ kinhcan.vn đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây. Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và điều khoản dử dụng dịch vụ này.

If users have reason to believe that any content, materials, photos, videos or any other types violate the laws on intellectual propery rights, please notify us about copyright infringement procedure specifically set forth below. We will treat each copyright infringement notification that we receive and process it under the provisions of intellectual property law and the our terms of service.

Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

In order to support us to have sufficient ground to resolve the issue, please send us a written notice with the following information:

-          Chữ ký thật của tác giả hoặc người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

Signature of authors or the representative of authors

-           Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm,

Description of the copyrighted materials

-          Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các dịch vụ của kinhcan.vn đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.

Links of copyrighted materials in KINHCAN.VN

-           Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để kinhcan.vn có thể liên hệ với bạn.

Your contact information (address, phone number, email …)

Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;

Users hereby state that users firmly believe that the contents are published in KINHCAN.VN without the permission of authors.

Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Users state that your information and notice are accurate and legally work on behalf of authors.

Nếu tài khoản trên kinhcan.vn vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Người Sử Dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng tôi (kinhcan.vn ) có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.

In case we reach a conclusion that a member has an activities violating the laws on Intellectual Property, we shall at our discretion permanently delete the member’s acoount in our system.

Email liên hệ:  [email protected]

Contact email: [email protected]

10.     CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

10.     DISPUTE RESOLUTION

Bước 1: Xác minh sự việc

Step 1: Verification of facts

Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.

Users having disputes with kinhcan.vn or other users are responsible to provide us with relavent information and proof related the disputes.

Đối với kinhcan.vn có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

Kinhcan.vn shall be responsible to investigate the proof and information provided and respond to kinhcan.vn .

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại đến [email protected] hay Ban Quản trị của Kinhcan.vn:

In the process of dispute resolution, the members which are organizations can submit a complaint to [email protected] or The Board of Administrators of kinhcan.vn

2. Giải quyết tranh chấp

2. Dispute Resolution

Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định kinhcan.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Kinhcan.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên kinhcan.vn đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

In case, the disputes arising due to the faults of a specific member of Kinhcan.vn , Kinhcan.vn shall send the infringing users warning notice, banning account temporarily or permanently, taking down the infringing posts or comments or transfer the information related to sufficient government authority for resolution.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

If the disputes cannot be resolved by amicable negotiation, the conflict arises from the exchange between the parties, any of the parties are able to bring the dispute to competent authority for a dispute settlement.

Bước 3: Thông báo về kết quả giải quyết tranh chấp

Step 3: Notice of result of dispute resolution

Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị kinhcan.vn .

After the Parties reach an agreement on the settlement of the disputes, the Parties shall report the Board of Administrators of KINHCAN.VN

Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, khởi kiện kinhcan.vn liên quan đến hoạt động, thông tin, tài liệu mà do các bạn cung cấp, người dùng sẽ tự bồi thường và tự xử lý những tranh chấp đó (bao gồm cả án phí), kinhcan không có trách nhiệm bồi thường cũng như xử lý những trang chấp đó. Chúng tôi cung cấp quyền cho khách hàng sử dụng hệ thống của chúng tôi tuy nhiên chúng tôi không thể nào kiểm soát được mọi hành vi và thông tin mà người dùng đăng tải lên hệ thống. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp cũng như quyền sở hữu trí tuệ đối với các thông tin và tác phẩm mà người dùng đóng góp trên hệ thống kinhcan.vn.

If any preson brings a claim against us related to your actions, content or information that you provide, you will indemnify and hold us harmless from and against all damages, losses, and expenses of any kind (including reasonable legal fees and costs) related to such claim. Although we provide rules for user conduct, we do not control or direct users' actions on kinhcan.vn and are not responsible for the content or information users transmit or share on our system. Therefore, We are not responsible for any offensive, inappropriate, obscene, unlawful or otherwise objectionable content or information you may encounter on kinhcan.

11.          LIÊN KẾT WEBSITE

11.         LINKS OF  WEBSITES

Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ trang thông tin điện tử nào được kết nối với KINHCAN.VN và không chịu trách nhiệm về nội dung hay tính chính xác của bất kỳ trang ngoài hoặc trang thông tin điện tử của bên thứ ba nào được kết nối với KINHCAN.VN (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang thông tin điện tử được kết nối thông qua quảng cáo).  Một số đường dẫn xuất hiện trong Dịch Vụ hoặc Trang Thông Tin Điện Tử Dịch Vụ được tạo ra một cách tự động, và có thể làm phiền hoặc không phù hợp với một số người. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không hàm ý rằng chúng tôi công nhận trang thông tin điện tử được kết nối, và quý khách tự gánh chịu rủi ro khi sử dụng các đường dẫn. Thông tin liên lạc hoặc giao dịch của quý khách với, hoặc việc quý khách tham gia vào việc xúc tiến thương mại của những người quảng cáo trên KINHCAN.VN hoàn toàn được thực hiện giữa quý khách và những người quảng cáo này. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào phát sinh do kết quả của viêc giao dịch nói trên hoặc là kết quả của việc giới thiệu các đường dẫn và quảng cáo trên KINHCAN.VN .

We have no control over any third party websites linked to the KINHCAN.VN and are not responsible for the content or accuracy of any off-site pages or any other third party web sites linked to KINHCAN.VN (including without limitation sites linked through advertisements).  Some links which appear on the KINHCAN.VN are automatically generated, and may be offensive or inappropriate to some people. The inclusion of any link does not imply that we endorse the linked site, and you use the links at your own risk. Your correspondence or dealings with, or participation in promotions of, advertisers on KINHCAN.VN are solely between you and such advertisers. We will not be liable or responsible for any loss or damage of any sort incurred as the result of any such dealings or as the result of the presence of links and advertisements on KINHCAN.VN .

 

XI.  THỎA THUẬN CHUNG

XI. GENERAL PROVISIONS

11.1.     Tất cả thông báo và các thông tin khác mà chúng tôi gửi cho quý khách sẽ theo hình thức và cách thức mà chúng tôi coi là phù hợp và sẽ coi như là đã được giao khi đã gửi, nếu gửi bằng thư điện tử, tin nhắn ngắn di động (SMS) hoặc chuyển bằng fax; vào ngày đăng, nếu được đăng tại KINHCAN.VN hoặc mục dịch vụ chăm sóc khách hàng của Trang Thông Tin Điện Tử Dịch Vụ; vào ngày làm việc thứ năm sau ngày gửi thư, nếu gửi bằng thư tín đến địa chỉ mà quý khách đã thông báo cho chúng tôi trong lần gần nhất.

11.1.     All notices and other communications hereunder which we give to you will be in such form and manner as we deem appropriate and shall be deemed to have been duly given when sent, if transmitted by electronic mail, mobile short message (SMS) or facsimile transmission; on the day of posting, if posted on KINHCAN.VN or the customer service section of the Service Website; on the fifth business day following mailing, if mailed to your address last notified to us.

 

11.2.     Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa Thành viên và kinhcan.vn , và sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của Thành viên, thay thế cho mọi thỏa thuận, xác nhận hoặc tuyên bố trước đó giữa Thành viên và kinhcan.vn liên quan đến Dịch Vụ.

11.2.     This Term of Service constitutes all agreements between users and Kinhcan.vn . This Term shall govern the uses of services provided by KINHCAN.VN and replace all agreement between KINHCAN.VN and users

 

11.3.     Điều khoản sử dụng này cũng như các thông báo tuyên bố của chúng tôi trên hệ thống Kinhcan.vn có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Kinhcan.vn sẽ công bố rõ trên Website, Blog – Tin tức về những thay đổi, bổ sung đó.

11.3.     The Term of Service and other notices or statement published in the website can be reviewed at anytime without the duty to make an advanced notice to users. Kinhcan.vn shall publish the information about the chane in the website as soon as possible.

 

11.4.      Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội kinhcan.vn này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

11.4.     In case there is any provision of this Term violating the legal regulations of Vietnam, the provisions shall be amended so that they are incompliance with the applicable laws and they shall not affect the effectiveness of the remaining of this Term.

11.5.     Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ website kinhcan.vn có giá trị từ ngày 18 tháng 10 năm 2017.

11.5.     This Term shall take effect from 18 October 2017