Điều kiện thuận lợi nhất để trồng các cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là có

Điều kiện thuận lợi nhất để trồng các cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nguồn nước sông hô dồi dào.                                    B. mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

C. địa hình tương đối bằng phẳng.                                 D. đất badan màu mỡ, rộng lớn.

D. đất badan màu mỡ, rộng lớn.