Phát biểu nào không đúng với vị trí địa lí nước ta?

Phát biểu nào không đúng với vị trí địa lí nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ở trung tâm bán đảo Đông Dương.                             B. Tiếp giáp với Biển Đông.

C. Trong vùng nhiệt đới Bắc Bán cầu.                             D. Trong vùng có nhiều thiên tai.

A. ở trung tâm bán đảo Đông Dương.