Đặc điểm địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ở nước ta là

Đặc điểm địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. địa hình núi cao với đầy đủ ba đai cao.
B. địa hình phức tạp, núi cao xen với cao nguyên, đồng bằng,
C. cao nguyên đất đỏ xen khối núi đồ sộ.
D. các dãy núi có hướng vòng cung.

A. địa hình núi cao với đầy đủ ba đai cao.