Đặc điểm nào không đúng với hoạt động của gió mùa mùa đông ở nước ta?

 Đặc điểm nào không đúng với hoạt động của gió mùa mùa đông ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 Đặc điểm nào không đúng với hoạt động của gió mùa mùa đông ở nước ta?

A. Chỉ hoạt động ở miền Bắc.

B. Thổi liên tục trong mùa đông.

C. Hầu như bị chặn lại ờ dãy núi Bạch Mã.

D. Tạo nên mùa đông có 2 - 3 tháng lạnh ở miền Bắc.

B. Thổi liên tục trong mùa đông.