Loại cây nào không phải là chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên?

Loại cây nào không phải là chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cao su. 
B. Chè.
C. Thuốc lá
D. Cà phê.

​C. Thuốc lá