Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là nhằm mục tiêu nào?

Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là nhằm mục tiêu nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khắc phục các nhược điểm của khai thác lãnh thổ theo chiều rộng.

B.  Đưa Đông Nam Bộ trở thành khu vực phát triển nhất vùng Đông Nam Á.

C. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

D. Làm thí điểm để các vùng kinh tế khác noi theo.

C. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.