Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí nước ta?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nước ta nằm liền kề vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương - Địa Trung Hải.

B. Nước ta nằm ở ngoại chí tuyến Bắc bán cầu.

C. Nước ta nằm rìa phía đông bán đảo Đông Dương.

D. Nước ta nằm trong khu vực châu Á gió mùa.

B. Nước ta nằm ở ngoại chí tuyến Bắc bán cầu.