Kim ngạch nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây tăng khá nhanh chủ yếu do

Kim ngạch nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây tăng khá nhanh chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Kim ngạch nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây tăng khá nhanh chủ yếu do

A.       sự phát triển của nhiều thành phần kinh tế và đẩy mạnh quá trình đô thị hóa.

B.      sự phục hồi, phát triển của sản xuất, tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

c. kinh tế còn phát triển chậm chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

D. dân số đông, nhu cầu tiêu dùng cao trong khi sản xuất chưa phát triển.

B.      sự phục hồi, phát triển của sản xuất, tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.