Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào không đúng với đặc điểm khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào không đúng với đặc điểm khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Gió Tây khô nóng tác động mạnh nhất.
B. Tần suất bão lớn nhất vào tháng 9.
C. Nhiệt độ tháng thấp nhất là 20°C.                                   
D. Mưa tập trung vào mùa hè.
D