Xu hướng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là

Xu hướng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tốc độ tăng khoa học và kĩ thuật.                             B. Đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.

C. tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt.                     D. phát triển mạnh dịch vụ về giống, thú y.

B. Đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.