Vào nửa sau mùa đông, gió mùa Đông Bắc ờ nước ta có tính chất lạnh, ẩm vì gió này di chuyển

Vào nửa sau mùa đông, gió mùa Đông Bắc ờ nước ta có tính chất lạnh, ẩm vì gió này di chuyển

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. qua lục địa Trung Hoa rộng lớn.                                    B. xuống phía Nam và mạnh lên.

C. về phía tay qua vung núi.                                              D. về phía đông qua biên.

   D. về phía đông qua biên.