Miền Bắc và Đông Bắc Bộ khác với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ở đặc điểm nào?

Miền Bắc và Đông Bắc Bộ khác với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ở đặc điểm nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồi núi thấp chiếm ưu thế, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh.

B. Địa hình đồi núi ưu thế, nhiều cao nguyên lòng chảo giữa núi.

C. Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc giảm, tính nhiệt đới tăng dần.

D. Mùa hạ chịu ảnh hưởng mạnh của gió Tín phong, có đủ ba đai cao.

A. Đồi núi thấp chiếm ưu thế, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh.