Thuận lợi chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Thuận lợi chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có nhiều lao động nhàn rỗi.                                          B. đông dân, thị trường tiêu thụ lớn.

C. có một mùa đông lạnh.                                                 D. có nhiều đồng cỏ tự nhiên.

D. có nhiều đồng cỏ tự nhiên.