Các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là

Các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Kon Turn, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

B. Kon Turn, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận.

C. Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

D. Kon Turn, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lấm Đồng.

D đúng