Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào giáp Cam-pu-chia cả trên biển và trên đất liền?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào giáp Cam-pu-chia cả trên biển và trên đất liền?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Đồng Tháp.                       B. An Gang.                            C. Kiên Giang                         D. Cà Mau.

   C. Kiên Giang