Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thảm thực vật có độ che phủ cao và lượng mưa lớn.

B. Lượng mưa lớn trên đồi núi dốc và ít lớp phủ thực vật.

C. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và lượng mưa lớn.

D. Mưa lớn và nguồn nước từ ngoài lãnh thổ chảy vào.

C. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và lượng mưa lớn.