Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm nào?

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mùa đông bớt lạnh, nhưng khô hơn.

B. Mùa đông lạnh đến sớm hơn ở các vùng núi thấp.

C. Mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió tây, lượng mưa giảm.

D. Khí hậu lạnh chủ yếu do độ cao của địa hình.


 
B. Mùa đông lạnh đến sớm hơn ở các vùng núi thấp.