Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không nằm ở biên giới Việt - Lào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không nằm ở biên giới Việt - Lào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sơn La.                             B. Nghệ An.                         C. Quảng Trị.                       D. Hòa Bình.

   D. Hòa Bình.