Đồng bằng châu thổ sông Hồng và Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long có chung một đăc điểm là

Đồng bằng châu thổ sông Hồng và Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long có chung một đăc điểm là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có hệ thống đê ngăn lũ ven sông.

B. hình thành trên vịnh biển nông và thềm lục địa mở rộng.

C. có địa hình thấp và bằng phẳng.

D. có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt.

B. hình thành trên vịnh biển nông và thềm lục địa mở rộng.