Nguyên nhân diện tích lúa ngày càng bị thu hẹp ở nhiều nước Đông Nam Á là do

Nguyên nhân diện tích lúa ngày càng bị thu hẹp ở nhiều nước Đông Nam Á là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sản xuất gạo đã đáp ứng nhu cầu dân số đông.

B. thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

C. chuyển đổi mục đích và cơ cẩu cây trồng.

D. năng suất lúa tăng nhanh.

C. chuyển đổi mục đích và cơ cẩu cây trồng.