Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết thành phố du lịch nổi tiếng của Tây Nguyên là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết thành phố du lịch nổi tiếng của Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Plây Ku.                              B. Kon Turn.                       c. Đà Lạt.                                D. Buôn Ma thuột.

  C. Đà Lạt.