Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào không đúng về biểu đồ cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu năm 2007?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào không đúng về biểu đồ cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu năm 2007?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hàng xuất khẩu chủ yếu là công nghiệp và khoáng sản, công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp, nông - lâm sản, thủy sản.

B. Hàng nhập khấu chủ yếu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên, nhiên vật liệu, hàng tiêu dùng.

C. Nguyên, nhiên, vật liệu chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng nhập khẩu.

D. Nông - lâm - sản chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu.
D. Nông - lâm - sản chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu.