Giao thông đường biển nước ta ngày càng phát triển chủ yếu là do

Giao thông đường biển nước ta ngày càng phát triển chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thu hút nhiều khách du lịch quốc tế.                             B. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.

C. nâng cao chất lượng lao động.                                     D. mở rộng buôn bán với các nước.

         D. mở rộng buôn bán với các nước.