Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào nằm trên đất liền?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào nằm trên đất liền?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cát Bà.                              B. Tràm Chim.                   C. Phú Quốc.                     D. Côn Đảo.

B. Tràm Chim.